Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1064/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o přechod nájmu bytu na základě ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že nebyly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 1+kk na adrese ...

2.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu
1+k. k. na adrese ... ... s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 17.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout