Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1065/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k. ú. Košíře, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Smlouvu o prodeji části podniku k NP ev. č. 901 (prodejna maso-uzeniny) a k NP ev. č. 905 (šatna) sjednanou  k datu
30. 6. 2012 mezi nájemcem Janem Kohoutem, IČ 88357864, jako prodávajícím a Tomášem Spálenkou, IČ 66042933, jako kupujícím 

II.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800901 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 901) - prodejny masa a uzenin o výměře 59,0 m2, v přízemí nemovitosti č. p. 948, k. ú., Plzeňská 129a, k. ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1. 7. 2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH   

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800905 ze dne
1. 4. 2004 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 905) - šatna o výměře 5,0 m2, v přízemí nemovitosti č. p. 948, k. ú., Plzeňská 129a, k. ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1. 7. 2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH   

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatků k NS na NP (901 a 905) Plzeňská 129a/948 s Tomášem Spálenkou
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout