21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/806/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje b. j. 164/14 v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2 , k. ú. Košíře oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 8/218/2008 ze dne 11. 3. 2008, týkající se záměru prodeje b. j. 164/14 a nový záměr prodeje b. j. 164/14 včetně podílu o velikosti 488/19142 na společných částech domu č. p. 164 a pozemku parc. č. 1330 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením části usnesení RMČ č. 8/218/2008 ze dne
11. 3. 2008, týkající se záměru prodeje b. j. ... v domě č. p. 165 Mahenova č. o. 2, k. ú. Košíře

2.

se zahájením realizace záměru prodeje b. j. ... včetně podílu o velikosti 488/19142 na společných částech domu č. p. č. p. 164 a pozemku parc.č. 1330 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku v souladu se záměrem schváleným ZMČ 7/44/2007 a 11/25/2008

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit RMČ ke schválení záměr prodeje b. j. 164/14, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci s cenou dle aktuálního znaleckého posudku
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: J. Nedvěd