21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/807/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje b. j. 809/01 v domě č. p. 809 Štěpařská č. o. 24, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 16/900/2002 ze dne 11. 6. 2002, týkající se záměru prodeje b. j. 809/01 a nový záměr prodeje b. j. 809/01 včetně podílu o velikosti 718/39601 na společných částech domu č. p. 809 a pozemku parc. č. 942/103(zastavěná plocha), vše k.ú . Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením části usnesení RMČ č. 16/900/2002 ze dne
11. 6. 2002, týkající se záměru prodeje b. j. ... v domě č. p. 809 Štěpařská č. o. 24, k. ú. Hlubočepy

2.

se zahájením realizace záměru prodeje b. j. ... včetně podílu o velikosti 718/39601 na společných částech domu č. p. 809 Štěpařská č. o. 24 a pozemku parc. č. 942/103 (zastavěná plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku bez splátek a bez slev

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit RMČ ke schválení záměr prodeje b. j. 809/01, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci s cenou dle aktuálního znaleckého posudku
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: J. Nedvěd