Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/812/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje b. j. 665/14 v domě č. p. 665 V Lesíčku č. o. 1, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 33/1410/2001ze dne 6. 11. 2001, týkající se záměru prodeje b. j. 665/14 a nový záměr prodeje b. j. 665/14 včetně podílu o velikosti 303/15544 na společných částech domu č. p. 665 a pozemku parc. č 196 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením části usnesení RMČ č. 33/1410/2001 ze dne
6. 11. 2001, týkající se záměru prodeje b. j. ... v domě č. p. 665 V Lesíčku č. o. 1, k. ú. Smíchov 

2.

se zahájením realizace záměru prodeje  b. j. ... včetně podílu o velikosti 303/15544 na společných částech domu č. p. 665 a pozemku parc. č. 196 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku bez splátek a bez slev

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit RMČ ke schválení záměr prodeje b. j. 665/14, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci s cenou dle aktuálního znaleckého posudku
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit		


					
Vytisknout