Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/810/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje b. j. 685 /02 v domě-dvojbloku č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 15/815/2002 ze dne 28. 5. 2002 , týkající se záměru prodeje b. j. 685/02, zrušení části usnesení 3/90/2003 z 28. 1. 2003, týkající se souhlasu s prodejem b. j. 685/02 manželům Ing. Petru Roseckému a Věře Rosecké a části usnesení ZMČ č. 3/23/2003 z 20. 2. 2003, týkající se schválení prodeje b. j. 685/02 manželům Ing. Petru Roseckému a Věře Rosecké a nový záměr prodeje b. j. 685/02 včetně podílu o velikosti 803/21524 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2 a pozemcích parc. č. 942/62 a 942/61 (zastavěná plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením části usnesení RMČ 3/90/2003 ze dne
28. 1. 2003, týkající se souhlasu s prodejem b. j. ... manželům Ing. Petru Rosickému a Věře Rosické a předložit ZMČ ke schválení zrušení části usnesení ZMČ č. 3/23/2003 z 20. 2. 2003, týkající se schválení prodeje b. j. 685/02 manželům ...

2.

se zrušením části usnesení RMČ 15/815/2002 ze dne 28. 5. 2002, týkající se záměru prodeje b. j. ... v domě-dvojbloku č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2, k. ú. Hlubočepy

3.

se zahájením nové realizace záměru prodeje b. j. ... včetně podílu o velikosti 803/21524 na společných částech domu-dvojbloku  č. p. 684 a 685 Brichtova č. o. 4 a 2 a  pozemcích parc. č. 942/62 a 942/61 (zastavěná plocha), vše k.ú.Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit RMČ ke schválení záměr prodeje b. j. 685/02, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci s cenou dle aktuelního znaleckého posudku
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0

		


					
Vytisknout