Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/794/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Zapova 9, záměr společného prodeje domu č. p. 1210 s pozemky parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov

Záměr společného prodeje domu č. p. 1210, Zapova 9, s pozemky parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 id. 5/8 a spoluvlastníci id. 3/8
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení č. 21/721/2011 ze dne 7. 6. 2011 v části týkající se 
záměru prodeje majetkového podílu id. 5/8  domu Zapova 9, č. p. 1210 s pozemky parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov
(ostatní části usnesení zůstávají v platnosti)

II.
Souhlasí
1.

se záměrem společného prodeje domu Zapova 9, č. p. 1210 s pozemky parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov, ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 id. 5/8 a ...   id. 3/16 a ... id. 3/16 za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku celkem 20.000.000 Kč

III.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 záměr společného prodeje domu Zapova 9, č. p. 1210 a pozemků parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0

		


					
Vytisknout