Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/802/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh na uzavření smlouvy o dílo - "MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9a - Komplexní rekonstrukce kuchyně"

V návaznosti na usnesení RMČ Praha 5 č. 20/785/2012 ze dne 29. 5. 2012
Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení smlouvu o dílo na provedení komplexní rekonstrukce kuchyně MŠ Praha 5, nám. 14. října 2994/9a
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o dílo s firmou VAS v. o. s., se sídlem Hilmarova 979, Praha 5, IČ 497 08 708 pro "MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9a - Komplexní rekonstrukce kuchyně"

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a předat zkompletovanou a podepsanou smlouvu garantu smlouvy
Termín plnění: 12.06.2012
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předložit k podpisu starostovi smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0

		


					
Vytisknout