Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/793/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 19. 6. 2012 od 13 hod.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 18. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne  19. 6. 2012  od 13 hod. s tímto programem:


- Zahájení


- Ekonomické záležitosti


- Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2011


- Majetkové záležitosti


- Privatizace bytového fondu a NP


- Granty


- Kontrola plnění usnesení ZMČ P5


- Úprava Jednacího řádu ZMČ P5 


- Informace Výborů ZMČ P5


- Informace z radnice


- Interpelace

			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout