Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/799/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 2070 a podílů na pozemku parc. č. 1413 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1412/6 (ostatní plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených
28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových  jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 2070 Radlická č. o. 112 a podílů na pozemku parc. č. 1413 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1412/6 (ostatní plocha), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 12. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 11. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 723/15347
velikost bytu: 2+1 72,3  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,231.100  Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 3. 2012
datum akceptace nabídky: 15. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 725/15347
velikost bytu: 2+1 72,5  m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,214.750  Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 2070/10,16, k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout