Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/800/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 208, 209, 210 K Vodojemu č. o. 7, 9, 11, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku č. p. 208, 209, 210 , podílu na pozemcích parc. č. 1408/11,1408/10 a 1408/9(zastavěná plocha) a podílu na pozemcích parc. č. 1408/44, 1408/45, 1408/31, 1408/32, 1428/1, 1428/2, 1428/3, 1428/4 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka , vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku  č. p. 208,209,210 , podílu na pozemcích parc. č. 1408/11,1408/10 a 1408/9(zastavěná plocha) a podílu na pozemcích parc. č. 1408/44, 1408/45, 1408/31, 1408/32, 1428/1, 1428/2, 1428/3, 1428/4 (ostatní plocha), , vymezených prohlášením vlastníka, vše
k. ú. Smíchov  oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č.usn 8/23/2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 30. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 23. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 560/32025
velikost bytu: 2+1  56 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,092.000  Kč

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 23. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 550/32025
velikost bytu: 2+1  55 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,056.000  Kč


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 18. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 10. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 505/32025
velikost bytu: 2+1  50,5 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 938.350  Kč


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 14. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 23. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 546/32025
velikost bytu: 2+1  54,6 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,017.020  Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 25. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 648/32025
velikost bytu: 2+1  64,8 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,244.160  Kč


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 16. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 648/32025
velikost bytu: 2+1  64,8 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1,224.720 Kč   

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.209/02,06,10,11,210/07,09 k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout