Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/797/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 303, Musílkova č. o. 3, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 303 a podílu na pozemku parc. č. 736 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 303 Musílkova č. o. 3,
a pozemku parc. č. 736 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


 


... datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 657/22374
velikost bytu:  2+kk  65,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,070.910 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 23. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 3. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 790/22374
velikost bytu:  3+kk  79 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,366.700 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 27. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 654/22374
velikost bytu:  3+0  65,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,131.420 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 24. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 27. 4. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 774/22374
velikost bytu:  3+kk  77,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,327.540 Kč


... datum převzetí závazné nabídky: 14. 5. 2012
datum akceptace nabídky: 23. 5. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 632/22374
velikost bytu:  2+1  63,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,084.720 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 303/01,11,14,16,19, k. ú. Košíře oprávněným nájemcům ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout