20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/729/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy

Pozemek je zastavěn částí budovy vstupní vrátnice Nemocnice Na Homolce
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2  v  k. ú.  Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby - Nemocnice Na Homolce


 

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby - Nemocnice Na Homolce
Termín plnění: 30.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0