Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/729/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy

Pozemek je zastavěn částí budovy vstupní vrátnice Nemocnice Na Homolce
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2  v  k. ú.  Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby - Nemocnice Na Homolce


 

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 373/39 o výměře 105 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby - Nemocnice Na Homolce
Termín plnění: 30.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout