Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/746/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 1272 Nádražní č. o. 15, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 1272, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2914, k.ú. Smíchov

2.

realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 1272/01-03, 1272/05, 1272/07-08, 1272/10-11, 1272/13, domu č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 1272, pozemku parc. č. 2914 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parcel. č. 2915 (zahrada), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1691-19/2012 z 29.4.2012, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5 týkajícím se realizace záměru prodeje bytů v domě č. p. 1272 Nádražní 15, k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru
Termín plnění: 15.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout