20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/742/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh odpovědi na petici zákonných zástupců dětí navštěvujících Mateřskou školu, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení odpověď na petici zákonných zástupců dětí navštěvujících Mateřskou školu, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

odpověď na petici zákonných zástupců dětí navštěvujících Mateřskou školu, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zaslat podávající osobě, schválenou odpověď na petici
Termín plnění: 30.05.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0