Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/735/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Realizace výstavy fotografií "Pětka 2012" ve výstavních prostorách ÚMČ Praha 5 a její zaštítění starostou MUDr. Radkem Klímou

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na realizaci výstavy fotografií nazvanou "Pětka 2012", která se uskuteční v červnu 2012 ve výstavních prostorách MČ Praha 5 Štefánikova 13-15. Finanční prostředky určené na realizaci výstavy ve výši 100.000 Kč budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2012, z kapitoly 0634, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb a položka 5175 občerstvení
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci výstavy fotografií "Pětka 2012" ve výstavních prostorách ÚMČ Praha 5 a její zaštítění starostou MUDr. Radkem Klímou

2.

finanční prostředky určené na realizaci výstavy v celkové výši 100.000 Kč, které budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2012, z kapitoly 0634, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb  a položka 5175 občerstvení

3.

záměr vydražit vystavené fotografie v rámci 2. ročníku charitativního golfového turnaje starosty MČ Praha 5, který se uskuteční 20. 9. 2012

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. zajištění organizačních záležitostí v souvislosti s výstavou "Pětka 2012" a její realizaci
Termín plnění: 01.06.2012
2. Vanišové Janě, Mgr., ved. Odboru vnějších vztahů
2.1. zajistit finanční prostředky na realizaci výstavy "Pětka 2012" a následné vyúčtování
Termín plnění: 01.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout