Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/736/2012
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záštita starosty MUDr. Radka Klímy a radního Marka Kukrle nad přednáškou na téma "elektromobilita" pro podnikatele a zájemce z Prahy 5

Radě MČ Praha 5 předkládáme návrh na pořádání přednášky na téma "elektromobilita", která se uskuteční 31. 5. 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 5, a je určena pro podnikatele a ostatní zájemce z Prahy 5. Akce bude zaštítěna starostou MUDr. Radkem Klímou a radním Markem Kukrle.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pořádání přednášky na téma "elektromobilita", která se uskuteční 31. 5. 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 5

2.

záštitu starosty MUDr. Radka Klímy a radního Marka Kukrle nad přednáškou na téma elektromobilita

3.

finanční prostředky  na občerstvení  do výše 5.000 Kč, které budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2012, z kapitoly 0634, § 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5175 občerstvení

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. zajistit organizační záležitosti v souvislosti s přednáškou
Termín plnění: 31.05.2012
2. Vanišové Janě, Mgr., ved. Odboru vnějších vztahů
2.1. zajistit finanční prostředky na občerstvení a jejich vyúčtování
Termín plnění: 31.05.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout