Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/728/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Odpis pohledávek z pronájmu NP

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

odpis pohledávek za dlužné nájemné a služby a aktuální příslušenství (úrok z prodlení a smluvní pokuta) za níže uvedenými nájemci NP:


a) ... ,
Celkem k 23. 3. 2012 dluh činil 10.054 Kč.


b) REGISTERED OFFICE, s. r. o., IČ 271 19 041, NP na adrese Lamačova 860/30, Celkem k 31. 3. 2012 dluh činil 16.764 Kč.


c) KLUB PŘÁTEL STARÉHO SMÍCHOVA, o. s., IČ 270 00 362, NP na adrese Štefánikova 216/21, Praha 5 – Smíchov, dluh činí k 3. 4. 2012 celkem 57.066 Kč.


d) UNIE SVOBODY, NP na drese Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov, dluh činí k 28. 12. 2011 1.187 Kč, smluvní pokuta činí k 28. 12. 2011 celkem 4.679 Kč.


e)  ... dluh činí
k 31. 12. 2011 celkem 5.237 Kč.


f)  ... dluh činí k 29.2.2012 celkem 5.694 Kč


g)   ... , dluh za období 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005 ve výši 210 Kč.


h)   ... , dluh činí k 30. 9. 2011 celkem 5.651 Kč.


i)  ... . Dluh za období
1. 1. 2006 – 31. 1. 2007 za vyúčtování služeb činí 1.149 Kč.

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zabezpečit administrativní kroky vedoucí k odpisu pohledávek
Termín plnění: 30.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout