Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/730/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr, zástupce starosty

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava nadpraží a výměna oken v pavilonu A, ZZ Kartouzská 6, Praha 5 - Smíchov" a uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v březnu 2012 v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Oprava nadpraží a výměna oken v pavilonu A, ZZ Kartouzská 6, Praha 5 - Smíchov" firmu JÁNOŠÍK OKNA - DVEŘE s. r. o., Na Kopci 81, Lačnov, Horní Lideč, IČ 277 63 099 s nejvyšší ekonomickou výhodností  a zároveň s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4.846.346 Kč bez DPH, tj. 5.815.615 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí smluvního závazku ve výši 5.815.615 Kč vč. DPH z plánu zdaňované činnosti v roce 2012, z položky opravy nad 200.000 Kč, stř. 9442 (SU 511, AU 0001)

3.

smlouvu o dílo s firmou Jánošík Okna - Dveře s. r. o., se sídlem Na Kopci 81, Lačnov, Horní Lideč, IČ 277 63 099 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a předat zkompletovanou a podepsanou smlouvu garantovi
Termín plnění: 12.06.2012
2. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
2.1. předložit k podpisu starostovi smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout