Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/744/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Akce Studentský mezinárodní Workshop

Akce Studentský mezinárodní workshop, který se uskuteční v termínu 18. - 22.6.2012 . V rámci workshopu bude zpracován návrh revitalizace vybrané části území MČ Prahy 5. Akce bude pořádána ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Husqvarna Česko s.r.o.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na pořádání akce Studentský mezinárodní workshop, který se uskuteční v termínu 18. - 22.6.2012, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Husqvarna Česko s.r.o.

2.

finanční příspěvek České zemědělské univerzitě v Praze ve výši 49.900 Kč na pořádání akce Studentský mezinárodní workshop, který se uskuteční v termínu 18. - 22.6.2012, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Husqvarna Česko s. r. o.

3.

převod finančních prostředků z kap. 0145 § 3635, pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby na nově vzniklou kapitolu 0445 § 3211 Činnost vysokých škol a položku 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám

4.

zadání pro Studentský mezinárodní workshop, který se uskuteční v termínu 18. - 22.6.2012, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Husqvarna Česko s.r.o.

5.

záštitu starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad akcí Studentský mezinárodní workshop, který se uskuteční v termínu 18. - 22.6.2012 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Husqvarna

6.

návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.3
Termín plnění: 08.06.2012
2. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
2.1. zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Termín plnění: 08.06.2012
2.2. předat zadání a podklady akce Studentský mezinárodní workshop k organizátorovi České zemědělské univerzitě v Praze a zabezpečit konzultace a prezentaci studentských prací
Termín plnění: 08.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout