Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/738/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o provozu nápojových automatů, jejich rozmístění a operatingu č. 05/0/OSS/06

Radě MČ Praha 5 předkládám Dodatek č.2 ke Smlouvě o provozu nápojových automatů, jejich rozmístění a operatingu č.05/0/OSS/06
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozu nápojových automatů, jejich rozmístění a operatingu č. 05/0/OSS/0, kterým se ruší stálé měsíční poplatky za pronájem nápojových automatů a mění se počet umístěných automatů z původních 3 ks
na 4 ks.


Tyto změny povedou k celkové roční úspoře finančních nákladů ve výši 125.280 Kč bez DPH za rok 2012 v rámci podkapitoly 0912, § 6171, pol. 5169 – Nákup služeb

II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. předložit starostovi k podpisu Dodatek č.2 ke Smlouvě o provozu nápojových automatů, jejich rozmístění a operatingu č.05/0/OSS/06
Termín plnění: 31.05.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout