Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/732/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

Radě MČ Praha 5 předkládám na základě usnesení RMČ P5 č. 16/642/2012 ze dne 2. 5. 2012 o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 návrh na jmenování předsedy a členů konkurzní komise
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

jmenování předsedy a členů konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615:
- předseda komise: Michal Šesták, zástupce zřizovatele
členové komise:
- Mgr. Martina Atlasová, zástupce zřizovatele
- Mgr. Václav Petrů, zástupce MHMP
- PaedDr. Dagmar Drmotová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
- Mgr. Jiřina Brzobohatá, zástupce pedagogických pracovníků školy 
- Mgr. Jiří Wagner, zástupce ČŠI
- Ing. Pavel Zvěř, zástupce školské rady

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit starostovi MČ Praha 5 k podpisu jmenování konkurzní komise na základě souhlasného stanoviska RMČ Praha 5
Termín plnění: 31.05.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout