Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/731/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Přesun kapacity mateřské školy MŠ Hlubočepská na mateřskou školu ZŠ a MŠ Grafická, změna zápisu školní jídelny na školní jídelnu - výdejnu ZŠ a MŠ Grafická v rejstříku škol a školských zařízení

Radě MČ Praha 5 na základě žádosti Mgr. Ivany Rosové, ředitelky Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 předkládám návrh na navýšení kapacity mateřské školy ZŠ a MŠ Grafická od 1. 9. 2012 o 6 dětí na celkový počet 78 dětí přesunem kapacity z mateřské školy Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90. Ředitelka MŠ Hlubočepská se snížením kapacity o 6 dětí souhlasí. Dále na základě žádosti Mgr. Ivany Rosové, ředitelky ZŠ a MŠ Grafická předkládám návrh na změnu zápisu školní jídelny na školní jídelnu - výdejnu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

navýšení kapacity mateřské školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 o 6 dětí přesunem kapacity z mateřské školy Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90

2.

změnu zápisu školní jídelny na školní jídelnu - výdejnu ZŠ a MŠ Grafická v rejstříku škol a školských zařízení

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. požádat MHMP o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
Termín plnění: 15.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout