Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.05.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/734/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Vltavská 26, realizace prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov

Realizace prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444,
k. ú. Smíchov, Vltavská 26, Praha 5, dle Statutu... třetí osobě
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444 (zvětšeným dle geometrického plánu č. 2546-16/2005), k. ú. Smíchov, Vltavská 26, Praha 5, dle Statutu... zájemcům za nabídnutou kupní cenu:

...                                     10.500.000 Kč
...  

náhradník
FORMÁNEK Logistic s. r. o.                10.010.000 Kč
Starý Bydžov č. p. 41
okres Hradec Králové,
PSČ 503 57

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov, Vltavská 26, Praha 5, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout