Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/489/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1370/15 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy

Pozemek je zastavěn rozpínací stanicí ev. č. 8890 ve vlastnictví žadatele - společnosti PREdistribuce a. s.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s úplatným převodem pozemku parc. č. 1370/15 o výměře 16 m2 v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby společnosti PREdistribuce, a. s. 

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k úplatným převodem pozemku parc. č. 1370/15 o výměře 16 m2 v k. ú. Jinonice
Termín plnění: 30.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout