Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/488/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 375/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hlavního města Prahy

Pozemek je zastavěn trafostanicí ev. č. dTS 5594 ve vlastnictví žadatele - společnosti PREdistribuce, a. s.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s úplatným  převodem  pozemku  parc. č. 375/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi  stavby společnosti PREdistribuce, a. s.

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 375/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 30.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout