Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/472/2012
 
Předkladatel: Košťál Radovan, Ing., Ph.D., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Návrh na jmenování Valerie Nekolové vedoucí Odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5

Přizvána: Valerie Nekolová
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

pověření Ziny Porkertové k vedení Odboru bytů a privatizace ke dni 11. 4. 2012

II.
Jmenuje
1.

Valerii Nekolovou vedoucí Odboru bytů a privatizace s účinností od 11. 4. 2012


 


 

III.
Stanovuje
1.

Valerii Nekolové plat tak, jak je uvedeno v neveřejné příloze s účinností od 11. 4. 2012

			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout