Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/481/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

Na základě doporučení hospodářského výboru předkládám k projednání 2 žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 4. 2013 za nájemné dle platného cenového předpisu

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2014 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 150 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 29.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout