Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/479/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a uzavření splátkového kalendáře

Na základě doporučení hospodářského výboru předkládám k projednání 3 žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a uzavření splátkového kalendáře
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

žádost ... 5, k. ú. ... , o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné ve výši 23.771 Kč 

2.

žádost ... , o prominutí 1/2 poplatků z prodlení (tj. 23.347 Kč) z celkové částky 46.695 Kč z dlužného nájemného za předpokladu uhrazení dlužného nájemného vč. 1/2 poplatků z prodlení

3.

žádost ... , o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné (vč. poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení) ve výši 42.055 Kč 

4.

žádost ... o prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.650 Kč z dlužného nájemného


 

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 27.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout