Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/474/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Strakatého 7, prodej bytové jednotky č. 920/3 v domě č. p. 920, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 920 Strakatého 7 a podílu na zastavěném pozemku parc. č. 955/17, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ Praha 5 č. 31/1022/2011 ze dne 16.8.2011 v části týkající se bytové jednotky 920/3 takto:
RMČ Praha 5
souhlasí
s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 920 Strakatého 7 a podílu na zastavěném pozemku parc. č. 955/17, vymezených prohlášením vlastníka, k. ú. Košíře, dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům bytů s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci bytů podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka ...
datum převzetí závazné nabídky: 26. 3. 2012
datum přijetí nabídky: 28. 3. 2012
velikost bytu: 3+1 73,26 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěném pozemku: 73/522
kupující:  ...
celková kupní cena: 732.600 Kč
cena se slevou: 641.025 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 revokaci usnesení týkající se prodeje bytové jednotky č. 920/3, v domě č. p. 920, k. ú. Košíře
Termín plnění: 19.06.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout