Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/471/2012
 
Předkladatel: Košťál Radovan, Ing., Ph.D., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Návrh na změnu termínu k provedení kontroly vedení evidence a provádění revizí vnitřních organizačních předpisů

Předkládám Radě městské části Praha 5 ke schválení nový termín pro provedení kontroly vedení evidence a provádění revizí vnitřních organizačních předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

změnu termínu provedení kontroly vedení evidence a provádění revizí vnitřních organizačních předpisů na 2. pololetí 2012

			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout