13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/478/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti nájemců bytů o rozšíření nájemní smlouvy

Na základě doporučení hospodářského výboru předkládám k projednání 4 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

žádost ... , o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na uvedené adrese, o ... (syn)

2.

žádost ... o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 1+kk na uvedené adrese, o ... (dcera)

3.

opakovanou žádost  ... na uvedené adrese, o ...

II.
Trvá
1.

na usnesení RMČ č. 1/28/2012, bod II.2. ze dne 10. 1. 2012, kterým RMČ zamítla žádost ... , o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese, o ... (vnučka)

III.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 27.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0