Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 13/490/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 764/9, k. ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - dočasná příjezdová komunikace

SVM MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému záměru
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 764/9, k. ú. Jinonice o výměře 90m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy pro zřízení dočasné příjezdové komunikace pro stavbu "Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka"


 

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat SVM MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k pronájmu části pozemku parc. č. 764/9, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 20.04.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout