Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

49. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 49/1716/2011
 
Předkladatel: Slavík Jiří, JUDr., tajemník

Návrh organizačních změn Úřadu městské části Praha 5

Organizační změna Úřadu městské části Praha 5 je předkládána ke schválení s cílem zefektivnění činnosti jednotlivých organizačních jednotek a lepšího využití stávajících lidských zdrojů
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

 1. Odbor Kancelář městské části Praha 5

 2. Odbor investiční

 3. Odbor sociální

 4. Odbor školství a kultury

 5. Odbor správy majetku a privatizace

 6. Zvláštní organizační jednotku Kancelář architekta městské části Praha 5

 7. Zvláštní organizační jednotku Řízení rizik

 8. Odbor obchodně správní

II.
Zřizuje
1.

 1. Odbor kancelář starosty

 2. Odbor servisních služeb

 3. Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 4. Odbor školství, kultury a sportu

 5. Odbor správy veřejného prostranství

 6. Odbor majetku a investic

 7. Odbor bytů a privatizace

 8. Odbor smluvních vztahů

 9. Odbor rozvoje městské části Praha 5

III.
Schvaluje
1.

Celkový počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5
ve výši 289, členěný do jednotlivých organizačních složek – odborů včetně jednotlivých počtů zaměstnanců tak, jak je uvedeno v Organizačním schématu (Příloha č. 1)


 


 


 

IV.
Schvaluje
1.

1. pověření Daniela Ottomanského, vedením Odboru servisních služeb
2. pověření Bc. Martina Koláře, vedením odboru Kancelář starosty
3. pověření Mgr. Jany Koričové, vedením Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
4. pověření PaedDr. Dagmar Drmotové, vedením Odboru školství, kultury a sportu
5. pověření Ing. Pavla Rychnovského, vedením Odboru majetku a investic
6. pověření Ing. Jaromíra Nechvátala, vedením Odboru bytů a privatizace
7. pověření Ing. Petra Haluzy, MBA, vedením Odboru smluvních vztahů
8. pověření Ing. arch. Eleny Lacinové, vedením Odboru rozvoje městské části Praha 5
9. pověření Vladimíra Hápa, vedením Odboru správy veřejného prostranství

V.
Schvaluje
1.

 1. zrušení organizačních jednotek dle bodu I. 1 až 8 k datu 31. 12. 2011

 2. zřízení organizačních jednotek dle bodu II. 1 až 9 k datu 1. 1. 2012

 3. pověření vedením organizačních jednotek uvedených v bodu IV. 1 až 9 k datu 1. 1. 2012

VI.
Ukládá
1. Slavíkovi Jiřímu, JUDr., tajemníkovi ÚMČ P5
1.1. zajistit veškeré technicko - organizační a pracovně právní záležitosti vzniklé v souvislosti s touto organizační změnou
Termín plnění: 31.12.2011
1.2. předložit RMČ nový Organizační řád Úřadu městské části Praha 5 ke schválení
Termín plnění: 31.01.2012
1.3. předložit RMČ zprávu o průběhu technicko - organizačních záležitostí, vzniklých v souvislosti s touto organizační změnou, jakož i personální a organizační agendy, spojené s převedením zaměstnanců ÚMČ Praha 5 v rámci organizační změny ÚMČ Praha 5
Termín plnění: 10.01.2012
1.4. zpracovat systemizaci Úřadu městské části Praha 5 dle nově schválené organizační struktury včetně zařazení pracovních pozic dle katalogu
Termín plnění: 15.03.2012
1.5. zajistit přestěhování a sestěhování jednotlivých odborů v souladu s novou organizační strukturou podle věcné příslušnosti
Termín plnění: 31.03.2012
			Poměr hlasování: 8/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout