Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

49. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 49/1715/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky

Usnesením Rady hl. m. Prahy č.2028 ze dne 13. 12. 2011 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši
2.415 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

úpravu rozpočtu Městské části Praha 5, navýšením příjmové části rozpočtu, třída 4, položka 4116 -ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a navýšením výdajové části rozpočtu v kapitole 0501, na § 4195, položka 5410 na výplatu příspěvku na péči ve výši 2.415 tis. Kč dle přílohy č. 1

			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout