Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/226/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje bytové jednotky, k. ú. Košíře, Zahradníčkova 14 včetně příslušenství oprávněným nájemcům bytu

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr prodeje bytové jednotky č. ... v domě č. p. 1124 Zahradníčkova č. o. 14 včetně podílu o velikosti 536/24915 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 1123 a 1124 a pozemcích parc. č. 1935/6 a 1935/2 (zastavěná plocha) a podílu o velikosti 536/106729 na souvisejícím pozemku parc. č. 1935/11, vše k.ú. Košíře oprávněným nájemcům bytu za celkovou kupní cenu ... a udělení slevy ve výši 12,5% oprávněnému nájemci bytu, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. prostřednictvím realitní kanceláře Centra a. s. zaslat oprávněným nájemcům bytu 1124/21, k. ú. Košíře závaznou nabídku na odkoupení
Termín plnění: 15.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout