Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/221/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 48 Nádražní č. o. 92, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 48, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě
č. p. 48 Nádražní č. o. 92, k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 513, k. ú. Smíchov

2.

realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 48/1, 48/3 a 48/5-7, domu č. p. 48 Nádražní č. o. 92,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č. p. 48 a pozemku parc. č. 513 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 2908-115/2011-9 z 19. 1. 2012, dle "Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5"

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5, týkajícím se realizace záměru prodeje bytů v domě č. p. 48, k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru a. s.
Termín plnění: 15.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout