7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/219/2012
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné

Předkládám k projednání žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné dle varianty č. II A usnesení vlády č. 543 ze dne 14. 5. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1.

poskytnutí příspěvku na nájemné ve výši 6.000 Kč za měsíc únor 2012  ... , dle usnesení vlády č. 543 ze dne 14. 5. 2008

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 16.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0