Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/216/2012
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádosti o prominutí poplatků z prodlení

Předkládám k projednání 2 žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prominutí 1/2 poplatků z prodlení ve výši 9.329 Kč
(k 31. 12. 2011) z dlužného nájemného  ... , Praha 5, k. ú. Košíře s tím, že na druhou polovinu poplatků z prodlení bude uzavřen splátkový kalendář na 12 měsíců

2.

prominutí 1/2 poplatků z prodlení ve výši 13.499 Kč
(k 31. 12. 2011) z dlužného nájemného  ... , Praha 5, k. ú. Smíchov s tím, že na druhou polovinu bude uzavřen splátkový kalendář na 18 měsíců

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele a správní firmu Centra, a. s. o usnesení RMČ
Termín plnění: 16.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout