Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/214/2012
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 31. 12. 2014 za smluvní nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs.

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 30. 4. 2013 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

II.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 16.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout