7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/227/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 493 a podílu na pozemku parc. č. 811(zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43 a podílu na pozemku parc. č. 811 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 9. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 267/17982
velikost bytu: 1+0 26, 70 m2
kupující: ... celková kupní cena: 405.840 Kč
cena se slevou:      355.110 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 14. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 496/17982
velikost bytu: 1+1 49,60 m2
kupující: ... celková kupní cena: 778.720 Kč
cena se slevou:      681.380 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 10. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 335/17982
velikost bytu: 1+0 33,50 m2
kupující: ... celková kupní cena: 515.900 Kč
cena se slevou:      451.413 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 493/07,106, 109, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 03.04.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0