Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/227/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 493 a podílu na pozemku parc. č. 811(zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43 a podílu na pozemku parc. č. 811 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 9. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 267/17982
velikost bytu: 1+0 26, 70 m2
kupující: ... celková kupní cena: 405.840 Kč
cena se slevou:      355.110 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 14. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 496/17982
velikost bytu: 1+1 49,60 m2
kupující: ... celková kupní cena: 778.720 Kč
cena se slevou:      681.380 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 10. 2. 2012
datum akceptace nabídky: 16. 2. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 335/17982
velikost bytu: 1+0 33,50 m2
kupující: ... celková kupní cena: 515.900 Kč
cena se slevou:      451.413 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 493/07,106, 109, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 03.04.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout