7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/209/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Zpráva o peticích za rok 2011

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

zprávu o peticích vyřizovaných KMČ P5 v roce 2011

			Poměr hlasování: 9/0/0