Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 28.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 7/210/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty

Darovací smlouva na poskytnutí nepeněžitého daru nepotřebného movitého majetku - 7 ks fotopřístrojů ve prospěch Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, 150 00 Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

darovací smlouvu na poskytnutí nepeněžitého daru nepotřebného movitého majetku - 7 ks fotopřístrojů ve prospěch  Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, Praha 5, PSČ 150 00, v celkové výši 2.950 Kč dle znaleckého posudku ze dne 29. 7. 2010, zapsaného pod pořadovým číslem 1885/10 znaleckého deníku

II.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. předložit starostovi MČ Praha 5, k podpisu Darovací smlouvu na poskytnutí nepeněžitého daru - 7 ks fotopřístrojů z majetku Městské části Praha 5
Termín plnění: 10.03.2012
1.2. zajistit veškeré administrativní kroky spojené s darováním nepotřebného movitého majetku Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060,
Praha 5, PSČ 150 00
Termín plnění: 30.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout