Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/199/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky sedmi základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění, předkládám návrh na vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele(ky) sedmi základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:


- Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

2.

vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:


- Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615


- Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060


- Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139


- Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720


- Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115


- Základním škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov,
U Santošky 1/1007

3.

oznámení vyhlášení konkurzního řízení v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., v platném znění, na úřední desce a www stránkách MČ Praha 5, formou inzerátu v Učitelských novinách a na www stránkách Učitelských novin a dále bude zasláno na všechny odbory školství městských částí v Praze a všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 5

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠKS zajistit všechny nezbytné kroky týkající se vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele(ky) sedmi základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
Termín plnění: 13.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout