Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/192/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky Městské policii hl. m. Prahy do doby převedení správy majetku do vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky Městské policii hl. m. Prahy do doby převedení správy majetku do vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. předložit smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky Městské policii k podpisu starostovi
Termín plnění: 28.02.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout