6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/200/2012
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2012/2013

Radě MČ Praha 5 předkládám informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2012/2013
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2012/2013

			Poměr hlasování: 9/0/0