Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/188/2012
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ Praha 5

Předkládám k projednání bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu "Naléhavé případy ke směně bytu":
...
... (sociální žádost)

2.

vyřazení manželů ... ze seznamu "Naléhavé případy k řešení - senioři"

3.

ponechání žádosti ... o pronájem obecního bytu seniorům, v evidenci odboru bez příslibu termínu řešení

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

5.

vyřazení ... z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - senioři

II.
Zamítá
1.

žádost ... , o pronájem obecního bytu seniorům s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

2.

žádost ... , o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

3.

žádost ... , o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

III.
Ukládá
1. Porkertové Zině, pověř. ved. oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.03.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout