6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/194/2012
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady MČ P5

Výběr auditora pro projekt "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření smlouvy na provedení závěrečného auditu projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5" s autorizovanou auditorkou Ing. Anitheou Škodovou

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zajistit podpis smlouvy na provedení závěrečného auditu projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5" statutárním zástupcem MČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0